понеділок, 1 червня 2020 р.

1 червня.


2курс ,17група    01.06.2020 Дистанційне  навчання.      
  Контрольна  робота   з  теми : Застосування результатів біологічних досліджень у медицині ,селекції та біотехнології.
Відповіді  надсилати:
 (larusachokan@gmail.com) або телефонуйте .
viber 0950324355
Контрольна  робота   з  теми : Застосування результатів біологічних досліджень у медицині ,селекції та біотехнології. 
1 правильна відповідь -1 бал.
 1.  Наукова й практична діяльність людини з покращення старих та виведення нових порід, сортів та штамів - це:
А.  молекулярна біологія;
Б.   біотехнологія;
В.  клітинна інженерія;
Г.селекція;
Д.  генетика.
2.  Укажіть науку, яка забезпечує використання біологічних об'єктів і процесів їхньої життєдіяльності в промисловому виробництві, сільському господарстві, енергетиці та медицині:
 А.  біотехнологія;
Б.  генна інженерія;
В.  біоніка;
Г.  біоінформатика;
Д.  селекція.
3. Одним із методів селекції є:
 А.  електронна мікроскопія;
Б.  світлова мікроскопія;
Г.  природний добір;
Д.  гібридизація;
4.  Вкажіть, як називається сукупність клітин чи організмів, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом:
А.  порода;
Б.  клон;
В.  сорт;
Г.  гібрид;
Д.  штам.
5.  Виродження нащадків спостерігають у разі схрещування:
А.  оногібридного;
Б.  дигібридного;
В.  інбридингу;
Г.  аутбридингу;
Д.  міжвидової гібридизації.
 6.  Неспорідненими вважаються особини, що не мають спільних предків протягом:
 А.  2-х поколінь;
 Б.   3-х поколінь;
В.  4-х поколінь;
Г.  5-ти поколінь;
Д.  6-ти поколінь.
7.   Інбридинг - це схрещування:
 А.  особин різних видів;
Б.  міжродове;
В.  споріднених особин;
Г.  чистих ліній;
Д.  неспоріднених особин.
8. Методику подолання безпліддя міжвидових гібридів у рослин вперше розробив:
 А.  В. І. Вернадський;
Б.  М. І. Вавилов;
В.  Г. Д. Карпеченко;
Г.  І. В. Мічурін;
Д.  Л. П. Симиренко.
9.   Прочитайте опис: "Трансгенні організми отримують методом (1). Одним із векторів, за допомогою якого спадкову інформацію переносять в іншу клітину, є (2). Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант:
 А.  1 - гібридизації, 2 - віруси;
Б.  1 - генетичної інженерії, 2 - плазміди;
В.  1 - штучного добору, 2 - плазміди;
Г.  1 - гібридизації, 2 - одноклітинні паразити.
 10.  Учень та учениця на уроці біології обговорювали біотехнологію. Учень зазначив, що основою сучасного біотехнологічного виробництва є синтез різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Учениця зауважила, що для синтезу інсуліну використовують бактерії. Чи має хтось із них рацію?
 А.  лише учень;
Б.  лише учениця;
В.  обидва мають рацію;
Г.  обидва помиляються.
11.   З'ясуйте, яким чином можна дізнатись про спадковість організмів, які відібрані веаслідок штучного добору:
А.  вивчаючи фенотипи організмів;
Б.  аналізуючи вплив різних факторів на розвиток ознаки;
В.  вивчаючи родоводи;
Г.  проводячи аналізуюче схрещування.
 12.  Вкажіть, які організми утворені внаслідок віддаленої гібридизації:
А.  нар;
Б.  бістер;
В.  мул;
Г.  м'яка пшениця;
Д.  поні;
Е.  меринос.
                    

 

1 червня.


Дистанційне навчання ( 01.06.2020.)      
  2курс ,17група  
Тема уроку:   Проєкти  на  теми:
1.     Клонування  організмів.
     2.Нанотехнології в біології.
3.Трансгенні організми :за  і  проти.
Д.З.Підготувати   проєкти .
Проєкти  надсилати : (larusachokan@gmail.com)   
viber 0950324355    
 
2курс ,17група          
  Контрольна  робота   з  теми : Застосування результатів біологічних досліджень у медицині ,селекції та біотехнології.
Відповіді  надсилати:
 (larusachokan@gmail.com) або телефонуйте .
viber 0950324355
Контрольна  робота   з  теми : Застосування результатів біологічних досліджень у медицині ,селекції та біотехнології. 
1 правильна відповідь -1 бал.
 1.  Наукова й практична діяльність людини з покращення старих та виведення нових порід, сортів та штамів - це:
А.  молекулярна біологія;
Б.   біотехнологія;
В.  клітинна інженерія;
Г.селекція;
Д.  генетика.
2.  Укажіть науку, яка забезпечує використання біологічних об'єктів і процесів їхньої життєдіяльності в промисловому виробництві, сільському господарстві, енергетиці та медицині:
 А.  біотехнологія;
Б.  генна інженерія;
В.  біоніка;
Г.  біоінформатика;
Д.  селекція.
3. Одним із методів селекції є:
 А.  електронна мікроскопія;
Б.  світлова мікроскопія;
Г.  природний добір;
Д.  гібридизація;
4.  Вкажіть, як називається сукупність клітин чи організмів, які виникли від спільного предка нестатевим шляхом:
А.  порода;
Б.  клон;
В.  сорт;
Г.  гібрид;
Д.  штам.
5.  Виродження нащадків спостерігають у разі схрещування:
А.  оногібридного;
Б.  дигібридного;
В.  інбридингу;
Г.  аутбридингу;
Д.  міжвидової гібридизації.
 6.  Неспорідненими вважаються особини, що не мають спільних предків протягом:
 А.  2-х поколінь;
 Б.   3-х поколінь;
В.  4-х поколінь;
Г.  5-ти поколінь;
Д.  6-ти поколінь.
7.   Інбридинг - це схрещування:
 А.  особин різних видів;
Б.  міжродове;
В.  споріднених особин;
Г.  чистих ліній;
Д.  неспоріднених особин.
8. Методику подолання безпліддя міжвидових гібридів у рослин вперше розробив:
 А.  В. І. Вернадський;
Б.  М. І. Вавилов;
В.  Г. Д. Карпеченко;
Г.  І. В. Мічурін;
Д.  Л. П. Симиренко.
9.   Прочитайте опис: "Трансгенні організми отримують методом (1). Одним із векторів, за допомогою якого спадкову інформацію переносять в іншу клітину, є (2). Замість цифр необхідно вписати слова. Виберіть правильний варіант:
 А.  1 - гібридизації, 2 - віруси;
Б.  1 - генетичної інженерії, 2 - плазміди;
В.  1 - штучного добору, 2 - плазміди;
Г.  1 - гібридизації, 2 - одноклітинні паразити.
 10.  Учень та учениця на уроці біології обговорювали біотехнологію. Учень зазначив, що основою сучасного біотехнологічного виробництва є синтез різноманітних речовин за допомогою мікроорганізмів. Учениця зауважила, що для синтезу інсуліну використовують бактерії. Чи має хтось із них рацію?
 А.  лише учень;
Б.  лише учениця;
В.  обидва мають рацію;
Г.  обидва помиляються.
11.   З'ясуйте, яким чином можна дізнатись про спадковість організмів, які відібрані веаслідок штучного добору:
А.  вивчаючи фенотипи організмів;
Б.  аналізуючи вплив різних факторів на розвиток ознаки;
В.  вивчаючи родоводи;
Г.  проводячи аналізуюче схрещування.
 12.  Вкажіть, які організми утворені внаслідок віддаленої гібридизації:
А.  нар;
Б.  бістер;
В.  мул;
Г.  м'яка пшениця;
Д.  поні;
Е.  меринос.
                    

  

вівторок, 26 травня 2020 р.


Дистанційне навчання (     26.05.2020.)
  2курс ,17група    26.  05.2020.       
Урок№7 7.      
Тема уроку:  Біологічна   безпека та основні  напрямки її реалізації.  
Д.З.Опрацювати ст. 192-196.      
Переглянути: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zastosuvanna-dosagnen-molekularnoi-genetiki-molekularnoi-biologii-ta-biohimii-u-biotehnologii-239806.html     
Література:Задорожний К.М.Біологія і екологія (рівень стандарту)
Підручник для 11класу.Закладів загальної  середньої освіти.К.Задорожний.
-Харків:Видавництво  « Ранок»,2019.-208с. Іл.